Курс по GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

  Курс по GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) Актуалност и приоритетност Бързото технологично развитие и глобализацията създадоха нови предизвикателства пред защитата на личните данни. Значително нарасна мащабът на обмена и събирането на лични данни. Технологиите позволяват и на …

Повече

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

  Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не работи с анимации. С двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици  даваме възможност на Вашите деца за кариерно ориентирано обучение …

Повече

Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици

    Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици   Вдъхновете и развийте живота на Вашите деца, като ги запишете в курса по компютърна анимация. Обучението започва на 30.09.2017 г. /събота/. Повече информация за програмата можете …

Повече

Обучения с “Ваучери за заети лица”

             Отворена е процедура по проект BG05M90P001-1.016 “Ваучери за заети лица”. Заетите лица могат да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения чрез обучения за придобиване на квалификация и ключови компетенции. Новите програми …

Повече

Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

  Курс по Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)   Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. JavaScript е език за …

Повече