Начало » Документи » Сертификати и лицензии

Сертификати и лицензии

От 2008г. “ТЕЗА” притежава лицензия за Център за Професионално Обучение (ЦПО) от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО). Тази лицензия ни дава право да издаваме държавно признати сертификати за професионална квалификация за 10 професии, включени в обхвата на лицензията, предимно в сферата на информационните технологии. Обучението се извършва по одобрени от НАПОО програми, които в зависимост от категорията включват между 300 и 1000 часа лекции и практически занятия в модерния учебен център на компанията в София, ж.к. „Младост” 1, бл. 54А. 
 
 


Поискай оферта