Начало » Обучения » Професионално обучение

Професионално обучение

„ТЕЗА” ООД е лицензиран Център за Професионално Обучение (ЦПО). Получената от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) лицензия дава право на „ТЕЗА” да издава държавно признати свидетелства за придобита професионална квалификация по изброените професии. Обучението се извършва по одобрени от НАПОО програми, които в зависимост от специалността включват между 300 и 960 часа лекции и практически занятия.

Лицензията покрива следните професии и специалности:

1.Професия “Продавач-консултант”, код 341020

1.1. Специалност “Продавач-консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.

2.Професия “Оперативен счетоводител”, код 344010

2.1.Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440101, трета степен на професионална квалификация.

3. Професия “Сътрудник в бизнес – услуги”, код 345040

3.1.Специалност “Бизнес-услуги”, код 3450401, втора степен на професионална квалификация.

4. Професия “Оператор на компютър”, код 345100

4.1. Специалност “Текстообработване”, код 3451001, първа степен на професионална квалификация.

5. Професия “Офис-секретар”, код 346020

5.1. Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация.

6. Професия “Деловодител”, код 346030

6.1 Специалност “Деловодство и архив”, код 3460301, първа степен на професионална квалификация.

7. Професия “Икономист-информатик”, код 482010

7.1 Специалност “Икономическа информатика”, код 4820101, трета степен на професионална квалификация.

7.2 Специалност “Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102, втора степен на професионална квалификация.

8. Професия “Техник на комуникационни системи”, код 523010

8.1. Специалност “Телекомуникационни системи”, код 523001, трета степен на професионална квалификация.

9. Професия “Техник на компютърни системи”, код 523050

9.1. Специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230501, трета степен на професионална квалификация;

9.2. Специалност “Компютърни мрежи”, код 5230502, трета степен на професионална квалификация.

10. Професия “Програмист”, код 523090

10.1. Специалност “Програмно осигуряване”, код 5230901, втора степен на професионална квалификация;

10.2. Специалност “Системно програмиране”, код 5230902, трета степен на професионална квалификация.

11. Професия “Офис-мениджър”, код 346010

11.1. Специалност “Бизнес администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация.

12. Професия „Охранител”, код 861010

12.1. Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101, трета степен на професионална квалификация.

12.2. Специалност „Лична охрана”, код 8610102, трета степен на професионална квалификация.

12.3. Специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103, трета степен на професионална квалификация.

13. Професия “Здравен асистент”, код 723010

13.1. Специалност “Здравни грижи”, код 7230101, трета степен на професионална квалификация.

14. Професия „Болногледач“, код 723020

14.1. Специалност „Здравни грижи“, код 7230201, втора степен на професионална квалификация.

15. Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020

15.1. Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация.

15.2. Специалност „ Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.

16. Професия „Социален асистент”, код 762040

16.1. Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, втора степен на професионална квалификация.

16.2. Специалност „ Подпомагане на възрастни”, код 7620402, втора степен на професионална квалификация.

17. Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010

17.1. Специалност „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, трета степен на професионална квалификация.

18. Професия „Екскурзовод“, код 812030

18.1. Специалност „Екскурзоводско обслужване“, код 8120302, трета степен на професионална квалификация.

19. Професия „Аниматор в туризма”, код 812040

19.1. Специалност „Туристическа анимация”, код 8120402, трета степен на професионална квалификация.

20. Професия “Графичен дизайнер“, код 213070 

20.1. Специалност ”Графичен дизайн”, код 2130701, трета степен на професионална квалификация

21. Професия ” Дизайнер“, код 214010

21.1. Специалност ” Рекламна графика”, код 2140112, трета степен на професионална квалификация

22. Професия Брокер, код 341030

22.1. Специалност Недвижими имоти, код 3410301, трета степен на професионална квалификация

23. Професия Търговски представител, код 341040

23.1. Специалност Търговия на едро и дребно, код 3410401, трета степен на професионална квалификация

24. Професия Сътрудник в маркетингови дейности, код 342020

24.1. Специалност Маркетингови проучвания, код 3420201, втора степен на професионална квалификация

25. Професия Сътрудник в малък и среден бизнес , код 345050,

25.1. Специалност Малък и среден бизнес, код 3450501, втора степен на професионална квалификация

26. Професия Касиер, код 345060

26.1. Специалност Касиер, код 3450601, първа степен на  професионална квалификация

27. Професия Снабдител, код 345080

27.1. Специалност Снабдител 3450801, първа степен на  професионална квалификация

28. Професия Икономист, код 345120

28.1. Специалност Икономика и мениджмънт, код 3451204, трета степен на професионална квалификация

28.2. Специалност Индустрия, код 3451201, трета степен на професионална квалификация

28.3. Специалност Търговия, код 3451202, трета степен на професионална квалификация

28.4. Специалност Земеделско стопанство, код 3451203, трета степен на професионална квалификация

28.5. Специалност Горско стопанство, код 3451205, трета степен на професионална квалификация

29. Професия Сътрудник по управление на индустриални отношения 347010

29.1. Специалност Индустриални отношения, код 3470101, трета степен на професионална квалификация

30. Професия Организатор Интернет приложения, код 482040

30.1. Специалност Електронна търговия, код 4820401, трета степен на професионална квалификация

31. Професия   „Хлебар – сладкар“, код 541030,

31.1. Специалност  „Производство на хляб и хлебни изделия“, код 5410301, втора степен на професионална квалификация

31.2. Специалност „Производство на сладкарски изделия“, код 5410302, втора степен на професионална квалификация

32. Професия  „Шивач“, код  542110

32.1. Специалност  „Шивачество“, код 5421101, първа степен на  професионална квалификация

33. Професия “Помощник в строителството“, код 582080

33.1. Специалност 5820801” Основни довършителни работи”,  първа степен на  професионална квалификация

34. Професия “Помощник пътен строител“, код 582090

34.1. Специалност ” Пътища, магистрали и съоражения”, код 5820901, първа степен на  професионална квалификация

35. Професия  „Техник-растениевъд“, код 621010, трета степен на професионална квалификация

35.1. Специалност „Полевъдство“, код 6210101,  трета степен на професионална квалификация

35.2.  Специалност  „Зеленчукопроизводство“, код 6210102, трета степен на професионална квалификация

35.3.  Специалност  „Трайни насаждения“, код 6210103, трета степен на професионална квалификация

35.4.  Специалност „Селекция и семепроизводство“, код 6210104,  трета степен на професионална квалификация

35.5. Специалност  „Тютюнопроизводство“, код 6210105,  трета степен на професионална квалификация

35.6. Специалност  „Гъбопроизводство“код 6210106, трета степен на професионална квалификация

35.7. Специалност „Растителна защита и агрохимия“, код 6210107, трета степен на професионална квалификация

36. Професия „Растениевъд”, код 621030

36.1. Специалност  „Полевъдство“, код 6210302, втора степен на професионална квалификация

36.2. Специалност „Зеленчукопроизводство“, код 6210303, втора степен на професионална квалификация

36.3. Специалност „Трайни насаждения“, код 6210304 ,  втора степен на професионална квалификация

36.4. Специалност  „Селекция и семепроизводство“, код 6210305, втора степен на професионална квалификация

36.5. Специалност  „Тютюнопроизводство“, код 6210306, втора степен на професионална квалификация

36.6. Специалност „Гъбопроизводство и билки,етеричномаслени и медоносни култури”, код 6210307,  втора степен на професионална квалификация

36.7. Специалност  „Растителна защита“, код 6210308, втора степен на професионална квалификация

37. Професия  „Техник – животновъд“, код 621040

37.1. Специалност „ Говевъдство“, код 6210401, трета степен на професионална квалификация

37.2. Специалност  „Овцевъдство“, код 6210402, трета степен на професионална квалификация

37.3 Специалност  „Свиневъдство“, код 6210403, трета степен на професионална квалификация

37.4. Специалност  „Птицевъдство“, код 6210404, трета степен на професионална квалификация

37.5. Специалност „Зайцевъдство“, код 6210405,  трета степен на професионална квалификация

37.6. Специалност  „Пчеларство и бубарство“, код 6210406, трета степен на професионална квалификация

37.7. Специалност  „Коневъдство и конна езда“, 6210407, трета степен на професионална квалификация

38. Професия  „Техник на селскостопанска техника“, код 621070

38.1. Специалност  „Механизация на селско стопанство“, код 6210701,  трета степен на професионална квалификация

39.  Професия  „Лозаровинар“, код 621090

39.1. Специалност  „Лозаровинарство“, код 6210901, втора степен на професионална квалификация

40. Професия “Озеленител“, код 622020

40.1. Специалност ”Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, втора степен на професионална квалификация

41. Професия  „Техник – лесовъд“, код 623010

41.1. Специалност  „Горско и ловно стопанство“, код 6230101, трета степен на професионална квалификация

41.2. Специалност  „Горско стопанство и дърводобив“, код 6230102, трета степен на професионална квалификация

42. Професия „Лесовъд“, код 623040

42.1. Специалност  „Горско стопанство”, код 6230401, втора степен на професионална квалификация

43. Професия “Посредник на трудовата борса“, код, 762010

43.1. Специалност ‘ Посредник на трудовата борса”, код 7620101, трета степен на професионална квалификация

44. Професия “Готвач“, код 811070

44.1. Специалност ” Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация

45. Професия “Сервитьор- барман“, код 811080

45.1. Специалност ” Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801,  втора степен на професионална квалификация

Курсовете се организират по заявка за групи над 5 човека.

За запитвания: office@teza.bg / 02 9 691 598

 

Годишен Доклад за проведено самооценяване за 2016 година


Поискай оферта