Начало » Решения

Решения

SааS TotalLMS

Основни предимства на SaaS TotalLMS:

- оборудване:
на практика се
елиминират
разходите за закупуване на оборудване – сървъри, Database storage и други хардуерни конфигурации;

- софтуер:
елиминират
се разходи за закупуване на софтуер (LMS) и лицензии за него, а така също и лицензии за операционни системи и СУБД, необходими за работата на хардуерното оборудване;

- разходи за обучение:
намаляват
се общите разходи за провеждане на обучение. В това число: командировъчни, нощувки, отсъствието на участниците в обучение от работното им място;

- поддръжка:
елиминира
се нуждата от квалифицирани администратори за управление на LMS системата;

Повече

 

Управление на таланта

Чрез модулите на TotalPerformanceTM се дава възможност за цялостно управление на таланта, предоставят се сведения и се дават възможности за анализ на професионалното израстване и развитие на служителите в компанията.

Модулите имплементирани в TotalPerformance са: Управление на целите (Goal Management), Управление на оценките (Performance Appraisals), 360° обратна връзка (Multi-rater/360-degree Feedback), Кариерно планиране на персонала (Career & Succession Planning), Управление на възнаграждението (Compensation Management), Офлайн достъп (ToGo) и SumTotal TotalLMS интеграция.

Повече

 

Организационни решения

С помощта на SumTotal Talent Management Suite се реализира оптимизация на персонала за постигане на максимална ефективност на наличната работна сила. SumTotal Talent Management Suite обединява в себе си системата за управление на знанията – SumTotal TotalLMS и системата за управление на индивидуалното представяне и възнаграждение TotalPerformanceTM. Заедно тези две решения формират единствената в света обща и всеобхватна платформа за управление на таланта в организацията.

SumTotal Talent Management Suite предоставя възможност за стратегическо управление на организацията, чрез концентриране на фокуса върху индивидуалните задачи и подобряване на работата на отделния служител.

Повече

 

Човешки ресурси

Решенията на SumTotal Systems дават на професионалистите в областта на Човешките Ресурси уникален инструментариум, който превръща отдела за управление на човешки ресурси в стратегически най-важното звеното за постигане на целите на организацията.

SumTotal Systems предоставя адекватни инструменти за организиране на работата по наемане, обучение, развивитие, пренасочване, приемственост, целеполагане, проследяване, оценяване и мотивиране на работната сила чрез които един сравнително малък отдел ЧР се превръща в движещата сила на организацията, чрез непрекъснатото подобряване на конкурентната й позиция.

Повече

 

Системни решения

ТЕЗА изгражда цялостни системни решения за управление на човешките ресурси чрез управление на таланта в организацията.

За по малко от два месеца ние можем да предоставим и въведем в експлоатация система за управление на таланта, която включва в себе си модули за управление на обучението, индивидуалното представяне и възнаграждение.

Повече

 

 


Поискай оферта