Начало » Решения » Организационни решения

Организационни решения

С помощта на SumTotal Talent Management Suite се реализира оптимизация на персонала за постигане на максимална ефективност на наличната работна сила. SumTotal Talent Management Suite обединява в себе си системата за управление на знанията – SumTotal TotalLMS и системата за управление на индивидуалното представяне и възнаграждение TotalPerformanceTM. Заедно тези две решения формират единствената в света обща и всеобхватна платформа за управление на таланта в организацията.

SumTotal Talent Management Suite предоставя възможност за стратегическо управление на организацията, чрез концентриране на фокуса върху индивидуалните задачи и подобряване на работата на отделния служител. В основата на тази концепция лежи стратегическата визия на ръководството, която бива разбита на конкретни задачи и цели за различните звена, които от своя страна ги разпределят върху отделните групи и хора. Във всеки един момент всеки знае какво върши, защо го върши и точно как допринася за изпълнението на стратегията в организацията, като приноса на всяко звено и индивид може да бъде ясно дефиниран и оценен. Това дава възможност да се идентифицират слабите моменти и връзки във веригата своевременно и да се предприемат незабавни действия за подобряване на работата.


Поискай оферта