Начало » Решения » Управление на таланта

Управление на таланта

Чрез модулите на TotalPerformanceTM се дава възможност за цялостно управление на таланта, предоставят се сведения и се дават възможности за анализ на професионалното израстване и развитие на служителите в компанията. Модулите имплементирани в TotalPerformance са: Управление на целите (Goal Management), Управление на оценките (Performance Appraisals), 360° обратна връзка (Multi-rater/360-degree Feedback), Кариерно планиране на персонала (Career & Succession Planning), Управление на възнаграждението (Compensation Management), Офлайн достъп (ToGo) и SumTotal TotalLMS интеграция.

Поискай оферта