Начало » Решения » Човешки ресурси

Човешки ресурси

Решенията на SumTotal Systems дават на професионалистите в областта на Човешките Ресурси уникален инструментариум, който превръща отдела за управление на човешки ресурси в стратегически най-важното звеното за постигане на целите на организацията. SumTotal Systems предоставя адекватни инструменти за организиране на работата по наемане, обучение, развивитие, пренасочване, приемственост, целеполагане, проследяване, оценяване и мотивиране на работната сила чрез които един сравнително малък отдел ЧР се превръща в движещата сила на организацията, чрез непрекъснатото подобряване на конкурентната й позиция.

Решенията на SumTotal Systems правят възможно споделянето и запазването на знанието в организацията по един лесен и изключително изгоден начин. Независимо дали има непрекъснато текучество на персонал или почти не се правят нови назначения, запазването и споделянето на натрупания опит и знания е критичен за успеха на всяка организация.


Поискай оферта