Начало » Решения » SaaS TotalLMS

SaaS TotalLMS


       Какво е SaaS TotalLMS?

SaaS TotalLMS е услуга, предлагаща на клиентите система за управление на обучението от висок клас. Системата е продукт на глобалния лидер в сферата на управление на таланта и представянето – SumTotal Systems®. Услугата SaaS TotalLMS се предлага от Теза ЕООД, като системата е изцяло хостната във високотехнологичния Data Center на компанията.
       TotalLMS е една от най-развитите платформи за управление на обучението в световен мащаб. Тя предоставя лесен начин за управление на цялата дейност на един учебен център или корпоративен отдел за обучение на персонала. Системата позволява реализиране на електронни разплащания, изготвяне и управление на график и присъствени списъци, форум за взаимопомощ, управление на учебни програми и версии на курсовете, поддържа електронни курсове, оценки, атестации и обратни връзки и много други. Софтуерът като услуга (SaaS – Software As a Service) предлага надеждна функционалност за използване в различни организации с НУЛА инвестиции. Заплаща се на база на използване и във всеки момент клиентът може да се откаже от ползването на услугата.
       Повече от 1500 различни организации в световен мащаб използват TotalLMS за подобряване на: ефикасността на процеса на управление на обучението, времето за провеждане на обученията, отчетността и най-вече за намаляване на разходите за провеждане на обучения с над 70%.


       Приложение на SaaS TotalLMS

SaaS TotalLMS е подходящ за всички видове организации, целящи да подобрят процесите на обучение, като им предоставя:

- пълен набор от функционалности за реализиране на ефективно обучение;
- бърз и лесен процес на внедряване/имплементиране;
- интуитивен и лесен за използване интерфейс, индивидуален за всеки клиент според неговата корпоративна визия – адаптиран с логото, цветовете и цялостното усещане на потребителя;
- Теза управлява технологията, а клиента самото обучение;
- НУЛЕВ риск на инвестицията, поради липса на каквато и да е инвестиция;
- множество възможности за конфигурация;
- използване на решение от световен лидер в индустрията за управление на обучението, таланта и представянето.

Платформата е достатъчно гъвкава, за да може да се използва както от големи, така и от малки организации. Услугата е подходяща за учебни центрове и компании с традиции в корпоративното обучение.


       Основни предимства на SaaS TotalLMS и облачните решения

Предимствата на подобен вид услуги могат да се дефинират в следните групи:

- оборудване: на практика се елиминират разходите за закупуване на оборудване – сървъри, Database storage и други хардуерни конфигурации;
- софтуер: елиминират се разходи за закупуване на софтуер (LMS) и лицензии за него, а така също и лицензии за операционни системи и СУБД, необходими за работата на хардуерното оборудване;
- разходи за обучение: намаляват се общите разходи за провеждане на обучение. В това число: командировъчни, нощувки, отсъствието на участниците в обучение от работното им място;
- поддръжка: елиминира се нуждата от квалифицирани администратори за управление на LMS системата;

       Основни възможности на SaaS TotalLMS

SaaS TotalLMS предлага стотици функции, рядко срещани в други подобни системи. Организациите, използващи TotalLMS като услуга ще се възползват от следните възможности на системата:

- Работен интерфейс на български език;
- Независимо пространство и ресурси: организационна структура, потребители, учебни дейности, длъжности, публики, ресурси, известия;
- Защитеност на данните;
- Възможност за Branding на интерфейса;
- Създаване и управление на учебни дейности – електронни, традиционни и смесени;
- Създаване и управление на тестове, оценки и атестации;
- Създаване и управление на обратни връзки.

Обучаемите, техните ръководители, както и администраторите на обучение имат на разположение независими режими на работа, в които те могат да:

- Управляват процеса на регистрация за учебна дейност;
- Използват каталог за достъп до обучения, документи, учебни материали;
- Правят оценка на напредъка чрез различни средства и модули;
- Администрират процеса на обучение.

       Допълнителни възможности на SaaS TotalLMS

SaaS TotalLMS предоставя на своите клиенти, следните допълнителни функционалности:

- Изготвяне и експортиране на различни справки от процеса на обучение;
- Импортиране на данни;
- Импортиране на историческо обучение;
- Поддръжка на центрове за взаимопомощ за всяка учебна дейност;
- Електронна търговия с обучения;
- Допълнително къстомизиране на потребителския интерфейс;
- Къстомизация на електронните известия.


Поискай оферта