Начало » Новини и събития

Новини

GDPR (General Data Protection Regulation) Course
GDPR (General Data Protection Regulation) Course

GDPR (General Data Protection Regulation) Course The rapid technological development and globalization have brought new challenges for the protection of personal data. The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly. Technology allows both private companies …


Повече


Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

    „ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура …


Повече


Курс по разработка на проекти с отворен код
Курс по разработка на проекти с отворен код

  Курс по разработка на проекти с отворен код Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код …


Повече


Курс по GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)
Курс по GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

  Курс по GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) Актуалност и приоритетност Бързото технологично развитие и глобализацията създадоха нови предизвикателства пред защитата на личните данни. Значително нарасна мащабът на обмена и събирането на лични данни. Технологиите позволяват и на …


Повече


Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици
Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

  Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не работи с анимации. С двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици  даваме възможност на Вашите деца за кариерно ориентирано обучение …


Повече


Всички новини


Поискай оферта