Новини

Обучение по GDPR от ТЕЗА – Бързи факти
Обучение по GDPR от ТЕЗА – Бързи факти

Обучение по GDPR от ТЕЗА:        Три причини да въведете GDPR 1. Спазването на регламента е задължително е от 25 май 2018 за всички организации, независимо, че в България все още няма местно законодателство. Може и да не …


Повече


Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)
Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните - с пряко приложение от 25 май 2018 г.) Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага …


Повече


Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики  за хора с увреден слух“
Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

                       Разбери Какво Може Да е Бъдещето на Хората с Увреждания в България!    Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,   По случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, …


Повече


Втора международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +
Втора международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +

В периода 12 – 13 Октомври 2017 година във Вилнюс, Литва, се проведе втората международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development”. Организатор на срещата бе Active Youth- Литва. Участваха 5 партньорски организации от 5 държави: CENTER …


Повече


Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики  за хора с увреден слух“
Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

         Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики  за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   Бенефициент: Теза ООД …


Повече


GDPR (General Data Protection Regulation) Course
GDPR (General Data Protection Regulation) Course

GDPR (General Data Protection Regulation) Course The rapid technological development and globalization have brought new challenges for the protection of personal data. The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly. Technology allows both private companies …


Повече


Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

    „ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура …


Повече


В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, по програмата “Еразъм +”, беше завършен първият интелектуален продукт “Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението”
В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, по програмата “Еразъм +”, беше завършен първият интелектуален продукт “Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението”

           Целта на онлайн инструмента за оценка бе да се изгради инструмент за комуникация между младите хора и пазара на труда чрез активното участие на всяка от страните в един продукт, който да даде важна информация за …


Повече


Курс по разработка на проекти с отворен код
Курс по разработка на проекти с отворен код

  Курс по разработка на проекти с отворен код Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код …


Повече


Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици
Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

  Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не работи с анимации. С двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици  даваме възможност на Вашите деца за кариерно ориентирано обучение …


Повече


Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици
Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици

    Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици   Вдъхновете и развийте живота на Вашите деца, като ги запишете в курса по компютърна анимация. Обучението започва на 30.09.2017 г. /събота/. Повече информация за програмата можете …


Повече


Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/
Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/

    Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/ 45 уч. часа   Новият Курс по 2D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/ на учебен център ТЕЗА надгражда знанията и уменията на учениците – бъдещи компютърни аниматори. Autodesk …


Повече


Курс по PHP & MySQL за аниматори
Курс по PHP & MySQL за аниматори

       Курс по PHP & MySQL за аниматори 45 уч. часа   Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. PHP е език за …


Повече


Курс по 2D анимация (Adobe Аnimate) /част 2/
Курс по 2D анимация (Adobe Аnimate) /част 2/

  Курс по 2D анимация (Adobe Аnimate) /част 2/ 45 уч. часа Новият Курс по 2D анимация /част 2/ на учебен център ТЕЗА надгражда знанията и уменията на учениците – бъдещи компютърни аниматори, за създаване на творчески продукти с Adobe …


Повече


Курс по JavaScript за аниматори – II част
Курс по JavaScript за аниматори – II част

     Курс по JavaScript за аниматори – II част 45 уч. часа   Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. JavaScript е език за …


Повече


Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

    „ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, прекратява процедура …


Повече


Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

    „ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура …


Повече


Обучения с “Ваучери за заети лица”
Обучения с “Ваучери за заети лица”

             Отворена е процедура по проект BG05M90P001-1.016 “Ваучери за заети лица”. Заетите лица могат да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения чрез обучения за придобиване на квалификация и ключови компетенции. Новите програми …


Повече


Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

    „ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура …


Повече


Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

  „ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за …


Повече


КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ
КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ

КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ Професията дизайнер – това е постоянно саморазвитие. И нещо повече – общуване с творчески личности по целия свят, обмяна на идеи и много друго. Избирайки да се запишете на курсове по дизайн, няма опасност да …


Повече


Курс по 2D анимация и  3D анимация за ученици
Курс по 2D анимация и 3D анимация за ученици

  Какво обичат нашите децата? Какво ще правят след като завършат училище? Ще работят ли това което обичат? В наши дни децата са обсебени от компютрите и новите технологии, от анимацията, филмите, компютърните игри, цветовете и графиките, които им предлага …


Повече


Курс болгарского языка для иностранцев
Курс болгарского языка для иностранцев

  Учебный центр “Теза” предлагает курс болгарского языка для иностранцев. Занятия проводятся в группах Начального уровня. Длительность курса 100 учебных часов. Курс дает начальную подготовку для экзамена болгарского языка на болгарское гражданство Группы стартуют в Июне 2017 г.   Чтобы …


Повече


Bulgarian language course for Foreigners
Bulgarian language course for Foreigners

  “Teza” Training Center is launching a beginners level of a Bulgarian Language Course for Foreigners. The program includes a total of 100 training hours. The course gives initial preparation for the Bulgarian language exam for obtaining a Bulgarian citizenship. …


Повече


Курс по български език за чужденци
Курс по български език за чужденци

  Учебен център “Теза” стартира курс по български език за чужденци. Обучението се провежда в група за Начинаещи. Курсът е с продължителност от 100 учебни часа. Курсът дава начална подготовка за изпит по български език за българско гражданство. Курсът стартира …


Повече


Процедури за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01
Процедури за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

    „ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда три …


Повече


ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ II
ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ II

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”   Процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ II   Цел на процедурата: Целта на процедурата е да повиши способността …


Повече


ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ I
ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ I

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”   Процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ I   Цел на процедурата: Целта на процедурата е да …


Повече


Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)
Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

  Курс по Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)   Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. JavaScript е език за …


Повече


ДИЗАЙН С ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ /ADOBE ILLUSTRATOR/
ДИЗАЙН С ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ /ADOBE ILLUSTRATOR/

    СТАРТИРАМЕ курс по Дизайн с векторни изображения /Adobe Illustrator/ Новата програма на учебен център ТЕЗА е създадена специално за ученици с цел да им даде знания и умения за създаване на картички, брошури, плакати, Интернет страници, презентации, създаване …


Повече


Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“
Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“

              Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“   Бенефициент: Теза ООД   Обща стойност: 322 100.00 лв., от …


Повече


„MS Excel – ниво начинаещи”
„MS Excel – ниво начинаещи”

    За записвания виж графика и цената тук »   Продължителността на обучението по “MS Excel – ниво начинаещи” е 12 учебни часа, разделени между теория и практика. Обучението се провежда в присъствена форма. Часовете се провеждат в учебния център на …


Повече


Курс по 3D анимация с Autodesk 3ds Max
Курс по 3D анимация с Autodesk 3ds Max

  СТАРТИРАМЕ  курс по 3D анимация с Autodesk 3ds Max   Новата програма на учебен център ТЕЗА дава възможност за кариерно ориентирано обучение на гимназисти в една изключително креативна и модерна професия – Компютърен аниматор. Все повече компании и продукти разчитат на …


Повече


Курс – Основите на HTML5 и CSS3
Курс – Основите на HTML5 и CSS3

  СТАРТИРАМЕ  Курс – Основите на HTML5 и CSS3   Новата програма на учебен център ТЕЗА дава възможност за кариерно ориентирано обучение на гимназисти – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. Без дизайн в наши …


Повече


Първа международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +
Първа международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +

В периода 25 – 26 Януари 2017 година в София, България, се проведе първата международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development”. Организатор на срещата бе Теза ООД – координатор на проекта. Участваха 4 партньорски организации от …


Повече


„Теза“ ООД е изпълнител на договор за реформа на публичната администрация в Босна и Херцеговина по проект „Създаване и укрепване на капацитета на институциите и законодателството за контрол и създаване на система за намаляване на административните бариери“
„Теза“ ООД е изпълнител на договор за реформа на публичната администрация в Босна и Херцеговина по проект „Създаване и укрепване на капацитета на институциите и законодателството за контрол и създаване на система за намаляване на административните бариери“

  Обща цел Крайната цел на проекта е подкрепа на процеса на стабилизиране на демокрацията и реформата на публичната администрация чрез подобряване на качеството на съществуващото и бъдещото законодателство, използвайки по-добри механизми за регулиране, които намаляват административните бариери. Целта на …


Повече


ОПИК 2014-2020 Разработване на продуктови и производствени иновации
ОПИК 2014-2020 Разработване на продуктови и производствени иновации

    Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020    Приоритетна ос  1 „Технологично развитие и иновации“   Процедура: Разработване на продуктови и производствени иновации   Цели на процедурата Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаване на …


Повече


ОПИК 2014-2020 Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства
ОПИК 2014-2020 Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства

  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020    Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“   Процедура: Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства   Цели на процедурата Създаване и развитие на …


Повече


ОПИК 2014-2020 Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории
ОПИК 2014-2020 Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020    Приоритетна ос  1 „Технологично развитие и иновации“   Процедура: Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории   Цели на процедурата Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане …


Повече


ОПИК 2014-2020 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите
ОПИК 2014-2020 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020    Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“   Процедура: Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите   Цели на процедурата Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията …


Повече


ОПРЧР 2014-2020 “Открий ме”
ОПРЧР 2014-2020 “Открий ме”

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“   Процедура: “Открий ме”   Цели на процедурата Общата цел на операцията е да допринесе за превенция на институционализирането, за …


Повече


ОПРЧР 2014-2020 Специфични обучения
ОПРЧР 2014-2020 Специфични обучения

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”   Процедура: Специфични обучения   Цели на процедурата Целта на операцията е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване …


Повече


ОПРЧР 2014-2020 Подкрепа за предприемачество
ОПРЧР 2014-2020 Подкрепа за предприемачество

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”   Процедура: Подкрепа за предприемачество   Цели процедурата Операцията цели да подготви лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни …


Повече


ОПРЧР 2014-2020 Обучения за заети лица
ОПРЧР 2014-2020 Обучения за заети лица

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”   Процедура: Обучения за заети лица   Цели на процедурата Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица …


Повече


ОПИК 2014-2020 Развитие на клъстери в България
ОПИК 2014-2020 Развитие на клъстери в България

   Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020   ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“   Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”   Процедура: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“   Териториален обхват: Проектите по процедурата следва …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия   Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“     Цели на процедурата Развитие на конкурентоспособността на селските райони; Създаване на заетост.    …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.1 “Създаване на стопанства на млади фермери”
ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.1 “Създаване на стопанства на млади фермери”

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 6 Развитие на стопанства и предприятия   Подмярка 6.1 “Създаване на стопанства на млади фермери”     Цели на процедурата Увеличаване на броя и дела на младите земеделски стопани; насърчаване …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“   Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“     Цели на процедурата Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 8 Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на жизнеспособността на горите   Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“   …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 8 Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на жизнеспособността на горите   Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“     …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1.2 “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”
ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1.2 “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“   Подмярка 4.1.2 “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства”     Цели на процедурата Модернизиране на физическите активи на …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 8 Инвестиции в горски територии, развитие и подобряване на жизнеспособността на горите   Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“     …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“   Подмярка 7.6 „ Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“   …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“   Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“   Цели на …


Повече


Adobe Captivate за начинаещи
Adobe Captivate за начинаещи

Обучението Adobe Captivate за начинаещи е насочено към всички, които искат да се запознаят с основните функции на програмата. Adobe Captivate e продукт, подходящ за всички, които желаят или се занимават с електронно обучение и създаване на електронно съдържание. Captivate …


Повече


ОПРЧР 2014-2020 Развитие на социалното предприемачество
ОПРЧР 2014-2020 Развитие на социалното предприемачество

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”   Процедура BG05M9OP001- 2.006 „Развитие на социалното предприемачество“     Цел на процедурата: Целта на настоящата процедура е да …


Повече


ПМДР 2014-2020 Мярка 1.7 “Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”
ПМДР 2014-2020 Мярка 1.7 “Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“   Мярка 1.7 “Добавена стойност, качество на продуктите и …


Повече


ПМДР 2014-2020 Мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”
ПМДР 2014-2020 Мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”

  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Приоритет 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”   Мярка 2.3 Насърчаване на нови производители на аквакултури, …


Повече


ПМДР 2014-2020 Мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”
ПМДР 2014-2020 Мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”

  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“      Мярка 1.8 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни …


Повече


ПМДР 2014-2020 Мярка 4.2 “Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”
ПМДР 2014-2020 Мярка 4.2 “Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”

  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Приоритет 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”                 Мярка 4.2 Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие     Цели на процедурата Насърчаване на …


Повече


ПМДР 2014-2020 Мярка 5.3 “Мерки за предлагане на пазара”
ПМДР 2014-2020 Мярка 5.3 “Мерки за предлагане на пазара”

  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Приоритет 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”   Мярка 5.3 Мерки за предлагане на пазара   Цели на процедурата Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури.   …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”
ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Mярка 04 — Инвестиции в материални активи   Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”   Вид на помощта По подмярката се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на …


Повече


ОПРЧР 2014-2020 „Активно включване“
ОПРЧР 2014-2020 „Активно включване“

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”   Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони   Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“    Цел на …


Повече


ПМДР 2014-2020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“
ПМДР 2014-2020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“

  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”   Процедура: BG14MFOP001-2-002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“  Сектор …


Повече


ОПРЧР 2014-2020 „Активно включване“ – проект за обществено обсъждане
ОПРЧР 2014-2020 „Активно включване“ – проект за обществено обсъждане

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020   ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”   Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до …


Повече


ПМДР 2014-2020 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
ПМДР 2014-2020 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

    Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”   Процедура: BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”   Териториален обхват Проектите по процедурата следва да бъдат …


Повече


Курс по български език за чужденци
Курс по български език за чужденци

  Учебен център “Теза” стартира курс по български език за чужденци. Обучението се провежда в групи за Начинаещи. Курсът е с продължителност от 100 учебни часа. Курсовете стартират през месец Октомври 2016 г.  За информация на съответния език последвайте един …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
ПРСР 2014-2020 Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

    „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“   Подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“   Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво …


Повече


ОПИК 2014-2020 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП
ОПИК 2014-2020 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

    Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020   ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“   Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”   Процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“   Териториален обхват: …


Повече


Безплатен курс за безработни лица финансиран по програма „Еразъм+“
Безплатен курс за безработни лица финансиран по програма „Еразъм+“

Организираме безплатен курс за безработни лица до 45 години по Програма Еразъм+ Тема на курса:  “Въвеждане на иновации и развитие на предприемачески умения” Завършилите успешно получават удостоверение. Продължителност: 32 учебни часа в 4 дни Език на курса: английски Свободни места: …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  –  проект на Наредба за прилагане
ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – проект на Наредба за прилагане

    „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Мярка 07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони   Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – проект …


Повече


ПМДР 2014-2020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
ПМДР 2014-2020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

  Програма за морско дело и рибарство 2014-2020   Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”   Процедура: BG14MFOP001-2-002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ …


Повече


„Теза“ ООД е изпълнител на договор за реформа на публичната администрация в Босна и Херцеговина
„Теза“ ООД е изпълнител на договор за реформа на публичната администрация в Босна и Херцеговина

  В Босна и Херцеговина стартира изпълнението на мащабен проект за реформа в публичната администрация: „Създаване и укрепване на капацитета на институциите и законодателството за контрол и създаване на система за намаляване на административните бариери“   Kоординаторът на реформата в …


Повече


ОПИК 2014-2020 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия
ОПИК 2014-2020 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия

  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020   ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „Енергийна и ресурсна ефективност“   Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност ”   Процедура: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“   Териториален обхват: Проектите по …


Повече


ОПИК 2014-2020 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП – предложение за обществено обсъждане
ОПИК 2014-2020 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП – предложение за обществено обсъждане

  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020   ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“   Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”   Процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ – предложение …


Повече


ОПРЧР 2014-2020 Добри и безопасни условия на труд
ОПРЧР 2014-2020 Добри и безопасни условия на труд

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 Инвестиционен приоритет 7. Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените Процедура BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд    Цел на процедурата: Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда …


Повече


ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”
ПРСР 2014-2020 Подмярка 7.6 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”

„Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 Мярка 07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ Запазването на духовния …


Повече


ОПИК 2014-2020 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия
ОПИК 2014-2020 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” Процедура: BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“   Териториален обхват: Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на …


Повече


Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР.
Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР.

    Програма за развитие на селските райони 2014-2020   Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“   Подмярка 19.2  „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ Министерството на земеделието и храните обявяви процедура …


Повече


Програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020“. Първа покана.
Програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020“. Първа покана.

    Програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. Първа покана.   Териториален обхват: Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020“ включва цялата територия на пет държави: а) държави-членки на ЕС: България, Кипър и Гърция б) държави …


Повече


Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2014-2020. Втора покана.
Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2014-2020. Втора покана.

  Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2014-2020. Втора покана.   Териториален обхват Програмната територия от българска страна включва областите: Хасково, Смолян, Кърджали, Благоевград Програмната територия от страна на Гърция: Префектура Еврос, Префектура Ксанти, Префектура Родопи, Префектура Драма, Префектура …


Повече


ОПИК 2015. Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
ОПИК 2015. Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

  Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”2014-2020 Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” Процедура: Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията   Териториален обхват: Процедурата се изпълнява на територията на цялата страна. Очаквани резултати: Нарастване на дела на предприятията, които …


Повече


ОПИК 2014-2020 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия – предложение за обществено обсъждане
ОПИК 2014-2020 Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия – предложение за обществено обсъждане

    Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“ Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” Процедура: Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия – предложение за обществено обсъждане   Териториален обхват:Процедурата се …


Повече


Програма INTERREG V-A между България и Румъния 2014-2020 г. Втора покана.
Програма INTERREG V-A между България и Румъния 2014-2020 г. Втора покана.

  Програма INTERREG V-A между България и Румъния 2014-2020 г. Втора покана.     Териториален обхват Програмната територия от българска страна включва следните региони: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.   Програмната територия от румънска страна: Мехединци, …


Повече


Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Първа покана
Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Първа покана

  Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Първа покана. Териториален обхват Програмната територия от българска страна включва следните области: Бургас, Ямбол и Хасково. Програмната територия от турска страна: Одрин и Къркларели.      Първата покана по Програмата обхваща …


Повече


Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

  „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020   Подмярка 4.2.  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“   Подпомагането има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите …


Повече


Програма за трансгранично сътрудничество по ИПИ между България и Бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 г. Първа покана.
Програма за трансгранично сътрудничество по ИПИ между България и Бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 г. Първа покана.

  Програма за трансгранично сътрудничество по ИПИ между България и Бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 г. Първа покана.    Териториален обхват Програмната територия от българска страна включва общини от две области. Благоевград: -          Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, …


Повече


Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014 – 2020 г. Първа покана.
Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014 – 2020 г. Първа покана.

    Програма INERREG-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014 – 2020 г. Първа покана.    Териториален обхват Програмната територия от българска страна включва областите: -          Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил София-град е неизбираем район по тази Покана. Областна администрация …


Повече


Процедура BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015″
Процедура BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015″

    ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020   ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”   Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и …


Повече


Операция BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“
Операция BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“

    ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Операция BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“   Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, …


Повече


ОПИК 2015 Капацитет за растеж на МСП
ОПИК 2015 Капацитет за растеж на МСП

    Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“   Цел: Целта на настоящата процедура е директно свързана …


Повече


Първа покана по Програма INTERREG V-A  между Румъния и България 2014-2020
Първа покана по Програма INTERREG V-A между Румъния и България 2014-2020

  Програма INTERREG V-A  между Румъния и България 2014-2020 Първа покана   Териториален обхват Програмната територия от българска страна включва следните региони: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.   Програмната територия от румънска страна: Мехединци, Долж, Олт, …


Повече


Инвестиции в земеделски стопанства
Инвестиции в земеделски стопанства

  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Мярка 04 Инвестиции в земеделските стопанства Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства   Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в …


Повече


Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите
Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите

    ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014   ПРОГРАМА BG07 ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ   Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск …


Повече


Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)
Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)

    ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014   ПРОГРАМА BG07 ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ   Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент …


Повече


Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони
Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони

  ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014    ПРОГРАМА BG07 ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ   Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години …


Повече


Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани
Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани

  ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014   ПРОГРАМА BG07 ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ   Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани   Основни компоненти в рамките на Мярка 1: Подобряване …


Повече


Прозрачна и ефективна съдебна система
Прозрачна и ефективна съдебна система

    Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020   Приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ Индикативни средства по приоритетна ос 3: 35 524 118,00 лева   Целеви групи по приоритетна ос 3: Магистрати, съдебни служители, членове на ВСС, инспектори …


Повече


Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса
Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

  Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020   Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” Индикативни средства по приоритетна ос 2: 76 361 177,00 лева   Целеви групи по Приоритетна ос 2: Администрациите на …


ПовечеПоискай оферта