Начало » Продукти » Sum Total Systems

Sum Total Systems

Система за управление на обучението (LMS) – TotalLMS

Изцяло уеб базиран интуитивен интерфейс, интеграция с активна директория и електронна поща, управление на смесени програми, вградено средство за справки, управление на умения и компетенции, атестации и планове за развитие, лесно преконфигуриране в случай на организационни промени.

Повече


Система за управление на представянето (PMS) – TotalPerformance

360-градусови оценки, прегледи на представянето, планиране на приемствеността, назначения, възнаграждени на база на представянето.

Повече


Средство за създаване на електронни курсове (Authoring Tool) – ToolBook

Лесно създаване на интерактивни курсове (без нуждата от знания по приложно програмиране), разнообразни тестове, пакетиране в SCORM и други стандарти, създаване на курс от PowerPoint презентация, система за превеждане и локализация на електронен курс от чужд език и др.

Повече


Система за управление на учебно съдържание (LCMS) – TotalLCMS

Управление на процеса на създаване на учебно съдържание от голям и разпръснат експертен екип.

Повече


Система за Управление на Таланта

ТЕЗА предлага пълната гама услуги, свързани с внедряване и управление на Системa за Управление на Таланта от SumTotal Systems:

Повече


Поискай оферта