Начало » Продукти » Sum Total Systems » Система за Управление на Таланта

Система за Управление на Таланта

Управление на таланта

ТЕЗА предлага пълната гама услуги, свързани с внедряване и управление на Системa за Управление на Таланта от SumTotal Systems:

  • Анализ на нуждите — идентифициране и приоритизиране на проблемите в постигането на Вашите организационни цели. Определяне на подходящото решение за управление на таланта, което да бъде внедрено с ниски риск и цена. Пресмятане на потенциала за възвръщане на инвестицията.
  • Определяне на изискванията — идентифициране на продукти и услуги, които ще отговорят на Вашите нужди. Идентифициране на подходящите функционалности. Определяне на техническите и оперативни изисквания, нужни за Вашето решение за управление на таланта.
  • Внедряване на система за управление на обучението (LMS) — пълен набор от услуги по внедряване, интегриране с други вътрешни системи и поддръжка.
  • Внедряване на система за управление на представянето на служителите (EPMS) — пълен набор от услуги по внедряване, интегриране с други вътрешни системи и поддръжка.
  • Внедряване на система за управление на компенсациите (CMS) — пълен набор от услуги по внедряване, интегриране с други вътрешни системи и поддръжка.
  • Внедряване на система за управление на назначенията (RMS) — пълен набор от услуги по внедряване, интегриране с други вътрешни системи и поддръжка.
  • Дизайн и изработване на електронни курсове — Определяне на стандартен организационен дизайн на електронни курсове и тестове. Разработка на електронни курсове с обща или специфична за Вас тематика в екип с Ваши експерти в конкретната предметна област.
  • SCORM/AICC имплементиране — прилагане на световния стандарт за електронно учебно съдържание и системи за управление на обучението. Чрез SCORM/AICC стандарта се гарантира, че получавате всички предимства, които носи електронното обучение.
  • Оценка — разработка на средства за измерване на подобренията във Вашата организация, дължащи се на управлението на таланта. Измерване на ефективността на програмата за развитие на таланта за подобряване на резултатите.

Заявка за демонстрация:


Поискай оферта