ToolBook

Софтуер за разработка на онлайн обучение – ToolBook

Като партньор за България на SumTotal Systems, ТЕЗА представя водещия в света инструмент за създаване на онлайн курсове – ToolBook.

ToolBook представлява графичен инструмент за разработка на: електронни курсове, тестове за оценка на знанията на обучаемите, интерактивни презентации, учебно съдържание за iPhone и всички браузъри.

С негова помощ се създават интерактивни курсове (без нуждата от знания по програмиране), разнообразни тестове, пакетиране в SCORM, AICC и други стандарти, създаване на курс от PowerPoint презентация и др.

Предимства на SumTotal ToolBook

  • Интуитивен потребителски графичен интерфейс;
  • Наличие на множество шаблони за учебно съдържание;
  • Каталог с обекти категоризирани в категории, подпомагащи разработката на учебно съдържание;
  • Наличие на автоматизирани помощници за: създаване, редактиране и публикуване на учебно съдържание;
  • Възможност за работа с множество файлови формати;
  • Възможност за публикуване на учебно съдържание в различен формат: SCORM, AICC, Web и др.
  • Интероперативност с TotalLMS и други SCORM съвместими системи за управление на обучението.

 

Поискай актуална цена на ToolBook на: office@teza.bg 

/Попитай за нашите курсове за работа с продукта/Поискай оферта