TotalLCMS

Система за управление на учебно съдържание (LCMS) – TotalLCMS

Система за управление на учебното съдържание

Система за управление на учебното съдържание за сътрудничество и бърз дизайн.

Чрез способността бързо да създавате, доставяте и управлявате висококачествено учебно съдържание, може да повишие продуктивността на своя персонал и да намалите времето, което се изразходва за обучения.

TotalLCMS, системата за управление на учебно съдържание е 100% уеб-базирано приложение за уеб-базирани обучения и симулации. TotalLCMS осигурява повишена продуктивност, позволявайки централизирано управление и повторно използване на цялото учебно съдържание – създадено за колективна работа.

TotalLCMS позволява едновременна работа в обща среда на разработчици на курсове, експерти в учебна област, мениджъри на проекти и рецензенти за сътрудничество при изработката на висококачествени курсове, които поддържат любопитството и знанията на потребителите.

Преимущества:

  • Бързо създаване на съдържание за максимално бързото му предоставяне
  • Намаляване на разходите, осигурявайки централизирана среда за учебно съдържание
  • Повишаване на продуктивността чрез сътрудничество, групова среда за създаване на съдържание с вградени работни потоци
  • Мощни средства атестиране за оценка на представянето
  • Намаляване времето за разработка с WYSIWYG инструментите и многократната употреба на активи, шаблони и учебни обекти
  • Съдържание, съвместимо с стандартите AICC и SCORM

Свалете от тук брошурата на TotalLCMS™ »

Заявка за демонстрация:


Поискай оферта