TotalLMS

Приложение за управление на обекти и субекти в процеса на обучение

TotalLMS (Learning Management System) e гъвкаво приложение за управление на обектите и субектите в процеса на обучение: обучаващи, обучаеми, учебно съдържание, методика за обучение,материали и други ресурси в процеса на обучение. Чрез TotalLMS се реализира централизирано управление на процеса на обучение и квалификация на персонала – унифицирано или персонализирано обучение; адаптивно обучение; базово и продължаващо обучение; обучение за придобиване на нова квалификация; обучение за разширяване на текущата област на компетентност и др.TotalLMS е гръбнакът на SumTotal. Системата предоставя гъвкавост, мощни средства за управление на процеса на обучение и лекота на използване. Именно тези качества я правят лидер в областта на системите за управление на обучението (LMS).

Платформата предлага радикално-лесно администриране на учебни дейности, потребителски акаунти, организации, електронна търговия, изготвяне на справки за процеса на обучение, както и уникална гъвкавост при управлението на учебните дейности чрез използване на OAA – Open Activity Architecture. TotalLMS е платформа позволяваща на потребителите си да използват центрове за сътрудничество, като задават въпроси към експерти, респективно получават отговори. Всичко това е възможно чрез Web 2.0 технологиите

Заявка за демонстрация: office@teza.bg


Поискай оферта