gridMathematica

Wolfram gridMathematica 8—Multiplying the Power of Mathematica over the Grid

Закупете Mathematica или всеки друг продукт на Wolfram Research с 5% отстъпка.
За да получите отстъпката, просто въведете референтен код: „teza” в интернет магазина на производителя.

gridMathematica е едновременно техническа и изчислителна система за откриване на решения на предизвикателни проблеми до границата, до която е стигнало развитието на науката, техниката, финансите и бизнес анализите. gridMathematica предоставя най-обемната в света база от алгоритми, и всичко това е интегрирано в една система, оптимизирана за модерните мултипроцесорни машини, клъстери и мрежи. gridMathematica е съвкупност от математически изчислителни бази данни: една администраторска и съвкупност от работни, оперативни. Тези бази работят заедно като отделни свързани елементи, координирани от администратора и са обединени чрез Mathematica’s MathLink технологията.


*цените на продуктите варират в зависимост от централния обменен валутен курс BGN/GBP за деня.

Заявка за демонстрация:


Поискай оферта