Начало » Услуги » Кандидатстване по Европейски програми – Изготвяне на проекти

Кандидатстване по Европейски програми – Изготвяне на проекти

 

Финансиране на проекти европейски програми

 

Вижте съветите за успешно кандидатстване

 

 

Отворени мерки и схеми:

 

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

/ОПИК/ 2014-2020

 

 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

/ОПРЧР/ 2014-2020

 

  

 

Предстоящи мерки и схеми:

 

Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020


Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

/ОПИК/ 2014-2020

 

 

Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020

 

 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

/ОПРЧР/ 2014-2020 г.

 

 

Програми за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г.

 

 

 

Програми за транснационално сътрудничество


 

Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020

 

Поискай оферта за Изготвяне на проект

 

Разработване на проекти за финансиране по европейски и други донорски програми


УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

  • Намиране на подходящи програми за финансиране на Вашите идеи;
  • Консултиране относно съответствието на идеята и организацията с изискванията на финансиращата програма;

  • Изработване на пълно проектно предложение за кандидатстване;

  • Изготвяне на бизнес и маркетингов план, както и на финансов и икономически анализ.

Поискай оферта за Управление на проект

Управление на проекти, спечелили финансиране

УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

  • Изготвяне на план за изпълнение на проекта;

  • Структуриране на цялостната документация по проекта и водене на коректна кореспонденция с Договарящия орган и Междинно звено;

  • Изготвяне на тръжната документация, необходима за избор на подизпълнители;

  • Подготвяне на междинни и финални отчети;

  • Съдействие за коректното изпълнение на всички дейности по проекта.

 

 


 


Поискай оферта