Начало » Услуги » Електронни курсове – Разработване

Електронни курсове – Разработване

 

1. Услуги по разработване на електронно обучение и курсове

Електронните курсове са подходящи за провеждане на обучение на индивидуални участници или отдалечени групи. Те намират приложение при внедряване на стандарти за качество и работни процеси, нови системи и софтуер, привеждане в действие на заповеди, наредби и правилници. Е-курсовете са подходящи за всички организации, които имат нужда да автоматизират и улеснят процеса на обучение.

С помощта на системите за управление на обучението и електронните курсове организациите:

- обучават разпръсната работна сила за изключително кратък период;

- реализират обученията с минимални усилия;

- имат минимални разходи за обучение;

- свеждат до нула времето за пътуване, подготовка, отчитане и документиране.

 

 

2. Услуги по разработване на симулации на софтуер за обучение на персонала

Софтуерните симулации са подходящи за обучение на разпръсната работна сила при въвеждане в организации на ERP, CRM и други масови корпоративни платформи. С тяхна помощ се обучават за максимално кратък период и с минимални усилия географски разпръснати потребители на корпоративни системи.

 

 
Изпрати запитване на: office@teza.bg 

Поискай оферта