Начало » Услуги » Електронни курсове – Разработване » Технологичен процес за разработка на е-курс – симулация на софтуер

Технологичен процес за разработка на е-курс – симулация на софтуер

Запитвания на:

Технологичен процес за разработка на е-курс – симулация на софтуер

ДейностОписание
1* Подготовка на сценарий Определяне на целта, дефиниране на стъпките и процесите. Определяне на нужните помощни текстове и аудио.
2* Кепчър според сценария Работа с кепчър модула на системата, като предварително се проиграват стъпките.
3 Създаване на workflow Създаване на workflow частта – ранжиране и редакция на отделните процеси.
4 Редакция на кепчърите Задаване на описание на стъпките и пояснителния текст за всички използвани режими.
5 Запис и добавяне

на аудио
Подготовка на текст за запис, изговаряне, запис и проверка.
6 Подготовка на шаблоните Подготовка на шаблона, задаване на име, проверка размерите на областите, смяна на лога и др.
7 Компилиране Компилиране в рамките на целия процес за разработка.
8 Верифициране Преглед за грешки, достъпност, реализацията на предвидения сценарий.
9 SCORM/AICC пакетиране Пакетиране в SCORM или AICC формат.
10 Качване и

настройка
Качване, настройка и тестване на SCORM/AICC пакета в LMS или друга среда за дистрибуция и управление.
*Стъпки 1 и 2 се реализират съвместно с експерта по работа със съответния софтуер

Поискай оферта