Начало » Услуги » Електронни курсове – Разработване » Технологичен процес за разработка на е-курс

Технологичен процес за разработка на е-курс

Запитвания на:

Технологичен процес за разработка на е-курс

 

ДейностОписание
1 Организация –
дефиниране на продукта
Определяне на целта, дефиниране на крайния продукт – е-курс. Определяне на нужните помощни средства.
2 Маркетинг –
проучване на предметната област
Дефиниране на средата/медията за разпространение, предназначението на е-курса, степените на интерактивност.
3 Изграждане на
план на е-курса
Създаване на работен план, включващ: разпределение на задачите между участниците в екипа, разработващ е-курса, изграждане на времеви план и план за управление.
4 Събиране и подготовка
на входните материали за е-курса
Събиране на всички материали, които ще се използват за създаването на е-курса. Проверка на достоверността и пълнотата на информацията.
5 Сегментиране на
информацията
Разпределяне на входните материали в структурата на е-курса.
6 Създаване на
работна диаграма на е-курса
Създаване на графична работна диаграма на е-курса. Визуално представяне на поведението на е-курса, визуализираща нивата в него.
7 Подготовка за изграждане
на интерактивния облик на е-курса
Определяне на примерните поведения на е-курса и обучаемия.
8 Представяне на
е-курса чрез Storyboard
Графично представяне на поведението на е-курса, преходите между отделните елементи в него, зависимости и условности.
9 Създаване на
ScreenDesign на е-курса
Създаване на скрийн-дизайн на е-курса: бутони, фон, анимации и др.
10 Създаване на
прототип на е-курса
Импортиране на всички входни елементи и медийни обекти. Импортиране на аудио, видео, анимация. Изграждане на поведението на е-курса.
11 Компилиране Компилиране в рамките на целия процес за разработка.
12 Верифициране Преглед за грешки, достъпност, реализацията на предвидения сценарий.
13 Отстраняване на
грешки
Отстраняване на грешки чрез използване на тестова група.
14 SCORM/AICC пакетиране Пакетиране в SCORM или AICC формат.
15 Качване и
настройка
Качване, настройка и тестване на SCORM/AICC пакета в LMS или друга среда за дистрибуция и управление.
 

Поискай оферта