Начало » Услуги » Оптимизация на учебния процес

Оптимизация на учебния процес

Услугите включват:

  • Анализ на нуждите — идентифициране и приоритизиране на проблемите в представянето. Определяне на подходящото решение за електронно обучение, което да бъде внедрено с нисък риск и цена. Пресмятане на потенциала за възвръщане на инвестицията.
  • Определяне на изискванията за електронно обучение — идентифициране на продукти и услуги, които ще отговорят на вашите нужди. Идентифициране на подходящите функционалности. Определяне на техническите и оперативни изисквания нужни за вашето решение за електронно обучение.
  • Изработване на програма за разработване на електронно учебно съдържание — Определяне на процедури за дизан на разработване на електронни курсове и тестове. Провеждане на обучение за дизайн и разработка на електронни курсове за вашия екип.
  • Дизайн и изработване на електронни курсове — Определяне на стандартен организационен дизайн на електронни курсове и тестове. Разработка на електронни курсове с обща или специфична за вас тематика в екип с ваши експерти в конкретната предметна област.
  • SCORM имплементиране — прилагане на световния стандарт за електронно учебно съдържание и системи за управление на обучението, който гарантира че получавате всички предимства, които носи електронното обучение.
  • Внедряване на система за управление на обучението — пълен набор от услуги по внедряване, интегриране с други вътрешни системи и поддръжка.
  • Внедрявaне на система за управление на представянето — пълен набор от услуги по внедряване, интегриране с други вътрешни системи и поддръжка.
  • Оценка — разработка на средства за измерване на подобренията във вашата организация дължащи се на електронното обучение. Измерване на ефективността на програмата за електронно обучение върху развитието на умения и подобрения в индивидуалното представяне.

Поискай оферта