Начало » Услуги » Оценка на съответствието на АИС със ЗЕУ

Оценка на съответствието на АИС със ЗЕУ

Консултации за изграждане и внедряване на Автоматизирани Информационни Системи (АИС) за Електронни Административни Услуги

 

ТЕЗА натрупа значителен опит в консултации за публичния сектор като акредитирано лице от МТИТС за сертифициране на административни информационни системи (АИС) и задания в съответствие с Глава пета от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (НОИОСИС).

След отпадането на практиката за акредитиране на външни лица за сертифициране на съответствието с НОИОСИС, ТЕЗА продължава да помага на администрациите, като извършва проверки на системи, приложения, задания и тестови набори от документи за съответствие на тези обекти с новите изисквания на Закона за Електронното Управление (ЗЕУ).

Услугите, които предоставяме на административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, за разработка или придобиване на административни информационни системи (АИС или приравнени към тях специализирани информационни системи) в съответствие със ЗЕУ и изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност включват:

  • Изготвяне на задания за АИС;
  • Подготовка за оценка на съответствието на АИС със Закона за Електронно Управление от МТИТС;
  • Изготвяне на документация за вписване на разработени електронни административни услуги и съпътстващите ги информационни обекти в регистрите за оперативна съвместимост (РРД, РИО, РЕУ);
  • Сравнителна оценка на предложени АИС за придобиване (разработка);
  • Консултации за разработване на електронни административни услуги;
  • Консултации за внедряване на вписани в регистъра електронни административни услуги в системата на друг административен орган;
  • Консултации за организирането на защитата на информационните ресурси от атаки и зловредни влияния;
  • Консултации за създаването на системи за управление на информационната сигурност в административните органи, както и консултации за сертифицирането на последните по международния стандарт ISO 27001.

 

За заявки: office@teza.bg

 


Поискай оферта