Начало » за ТЕЗА

за ТЕЗА

 

      ТЕЗА е компания ориентирана, към най-модерните технологии и средства за обучение през целия живот. Дейността ни е съсредоточена в областта на електронните образователни услуги и технологии. ТЕЗА се развива, като непрекъснато разширява палитрата на предлаганите услуги и повишава тяхното качество. През 2006 г. изградихме напълно оборудван компютърен учебен център, а през 2007 г. получихме сертификация ISO 9001:2000 за извършване на услуги по професионални обучения и доставка и инсталиране на специализирани приложни програми, която поддържаме успешно и до днес, с версия ISO 9001:2008. През тези години „ТЕЗА“ стана партньор и представител за България на водещи световни компании като:

SumTotal  Systems „SUMTOTAL SYSTEMS“ INC. И 

 

Wolfram Research „WOLFRAM RESEARCH“ INC.

 

    От 2008г. ТЕЗА притежава лицензия за Център за Професионално Обучение (ЦПО) от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО). Тази лицензия дава право за провеждане на професионални обучения и издаване на държавно признати свидетелства за професионална квалификация за 26  професии, включени в обхвата на лицензията. Обучението се извършва по одобрени от НАПОО програми, които в зависимост от категорията включват между 300 и 1000 часа лекции и практически занятия. Модерният учебен център на компанията се намира в гр. София, ж.к. „Младост” 1, бл. 54А.

През 2009 г. ТЕЗА бе успешно сертифицирана по ISO 27001:2005 за  разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти. Това гарантира качеството на услугите за внедряване и поддръжка на Системи за Управление на Обучението и разработката и поддръжката на индивидуализирани електронни курсове.

 

      ТЕЗА има за цел да предостави на своите клиенти цялостно обслужване в сферата на управление на организационния талант и професионалната квалификацията на кадрите. Ние консултираме и анализираме заедно с клиена нуждите от обучение и управление на таланта и се ангажираме да предложим най-ефикасното индивидуално решение. ТЕЗА винаги се стреми да се адаптира към променящите се условия на бизнеса и да увеличава непрекъснато ефективността си и качеството на услугите.


Поискай оферта