Начало » за ТЕЗА » За нас

За нас

 

     ТЕЗА е компания ориентирана, към най-модерните технологии и средства за обучение през целия живот. Дейността ни е съсредоточена в областта на електронните образователни услуги и технологии. ТЕЗА се развива, като непрекъснато разширява палитрата на предлаганите услуги и повишава тяхното качество. През 2006 г. изградихме напълно оборудван компютърен учебен център, а през 2007 г. получихме сертификация ISO 9001:2000 за извършване на услуги по професионални обучения и доставка и инсталиране на специализирани приложни програми, която поддържаме успешно и до днес, с версия ISO 9001:2008. В края на 2015 г. обхватът на сертификацията беше разширен с включване на услуги по извършване на писмени преводи, включително легализацията им, извършване на устни преводи, превод на субтитри, видео, аудио и аудио дублажи на български и чужди езици. От 2007 година ТЕЗА е партньор и представител за България на водещя световен производител на системи за управление на обучението и развитието:

SumTotal  Systems „SumTotal Systems“ Inc. 

        

     От 2008г. Теза притежава лицензия за център за професионално обучение (цпо) от националната агенция за професионално образование и обучение (напоо). Тази лицензия дава право за провеждане на професионални обучения и издаване на държавно признати свидетелства за професионална квалификация за 26  професии, включени в обхвата на лицензията. Обучението се извършва по одобрени от напоо програми, които в зависимост от категорията включват между 300 и 1000 часа лекции и практически занятия. Модерният учебен център на компанията се намира в гр. София, ж.к. „Младост” 1, бл. 54а.

    През 2009 г. ТЕЗА бе успешно сертифицирана по ISO 27001:2005 за  разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти. Това гарантира качеството на услугите за внедряване и поддръжка на Системи за Управление на Обучението и разработката и поддръжката на индивидуализирани електронни курсове.

     ТЕЗА има за цел да предостави на своите клиенти цялостно обслужване в сферата на управление на организационния талант и професионалната квалификацията на кадрите. Ние консултираме и анализираме заедно с клиена нуждите от обучение и управление на таланта и се ангажираме да предложим най-ефикасното индивидуално решение. ТЕЗА винаги се стреми да се адаптира към променящите се условия на бизнеса и да увеличава непрекъснато ефективността си и качеството на услугите.


Поискай оферта